Et godt innemiljø

Når det gjelder de fysiske forutsetningene for et godt innemiljø har malermesteren en avgjørende rolle. 90 prosent av de flatene du ser kan behandles av malermesteren. Malermesteren er derfor en meget viktig samarbeidspartner.

Farger, design, tekstur og arkitektur påvirkes av det arbeidet malermesteren gjør. Du kan selvfølgelig velge å benytte en interiørarkitekt, men du skal vite at også malermesteren ofte har høy kompetanse på fargesetting. Ikke minst vet malermesteren mye om hvordan fargene oppfattes i ulike sammenhenger og belysning.

Malermesteren vet hvordan produkter skal brukes, hvor de kan brukes og ikke minst når de kan brukes. Hva passer sammen?

I menyen til venstre finner du en del temaer vi har ønsket å belyse. Disse vil fortløpende bli oppdatert og utvidet med nye temaer.

Enten du skal ha utført gulvlegging, maling, våtromsrehabilitering, dekorasjoner og effektmaling eller andre typer overflatebehandling skal du snakke med malermesteren.

I mange sammenhenger kan det være lønnsomt og ikke minst praktisk å ha en fast avtale med en malermester. En bedrift som kjenner dine behov, bygninger, mennesker, rytme osv glir lettere inn når arbeid skal utføres. Både du og malermesteren er tjent med at regelmessig vedlikehold kan utføres når det passer begge parter. En samarbeidsavtale hvor timepris, påslag på materialer, responstid etc. er avtalt kan være svært nyttig på mindre arbeider. Dersom du skal ha gjennomført større arbeider kan du eventuelt vurdere å be om tilbud fra flere malermestre.

Malerfaget og byggtapetserfaget var tidligere to fag. I den nye fagopplæringen er de slått sammen til et fag med fordypningsmuligheter. Vi har derfor valgt å bruke tittelen ”malermester” på disse websidene etter som malerfaget nå er utdanningsveien for nye lærlinger. Like fullt skal du som kunde være klar over at det i de største byene finnes byggtapetsermestre. Byggtapetsermestrene er blant annet spesialister på gulvbelegg og tapet.

Der det ikke finnes byggtapetsermestre er det malermestrene som dekker det som tidligere var to ulike fagområder. Mange malermestre har også ansatt byggtapetserere.

Begge disse faggruppene kan være medlemmer i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforening (MLF).